Tjenester

Horg Regnskap AS tilbyr tjenester innen regnskapsføring for selskaper av ulik størrelse i ulike bransjer. Våre kunder er personlig firma, aksjeselskap, samvirkeforetak, lag og foreninger. 

Vi tilbyr tjenester innen:
 • Regnskap
 • Årsoppgjør og ligning
 • Fakturering og betalingsoppfølging
 • Rapportering
 • Budsjett
 • Lønn

Regnskap

Vi fører regnskap fra «A til Å». Vi bistår også med utførelse av kun deler av regnskapsføringen om det skulle være ønskelig. For utfyllende informasjon kan du kontakte oss så vi kan gi deg et uforpliktende tilbud på regnskapsføring.

Årsoppgjør og ligning

Foruten utarbeidelse av årsregnskap for våre eksisterende regnskapskunder gjennomfører vi også årsoppgjøret for andre. Det kan være at man bokfører regnskapet selv, men ikke har kompetanse eller tid til å utarbeide ligningspapirer og årsregnskap. Det er viktig at man utarbeider ligningspapirer og årsregnskap på en så riktig måte som mulig. Dette er informasjon som interessenter, det offentlige – herunder skattemyndighetene benytter seg av. Feil i forbindelse med denne prosessen kan få store følger. Det lønner seg derfor å la noen med kompetanse på området hjelpe dere.

Horg Regnskap AS har lang erfaring med gjennomføring av årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter. Vi tilfredsstiller selvfølgelig alle krav som stilles fra myndighetene. Ta kontakt så hjelper vi dere med årsoppgjøret.

Fakturering og betalingsoppfølging

Vi fakturerer gjerne for deg, samt følger opp at betalingene kommer inn. Om betalingene uteblir så har vi gode rutiner for purring og renteberegning. Ønsker du å fakturere selv, har du mulighet til å gjøre det i vårt system. Les mer om dette lenger ned på denne siden.

Betalingsformidling

Betalingsformidling (remittering). Vi bokfører dine inngående fakturaer og sender dem til nettbanken for betaling. Da blir fakturaen bokført og sendt til betaling – på en gang.

Rapportering

Rapportering til daglig leder / styre

Rapporter er verktøy som man kan bruke for å analysere det som har skjedd, samtidig som man kan bruke den til å planlegge fremtiden. Vi ønsker å samarbeide med deg slik at du får en regnskapsrapport som du har nytte av og som er tilpasset din og bedriftens behov.

Rapportering til det offentlige
 • Mva (merverdiavgift)
 • Skattetrekk
 • Arbeidsgiveravgift
 • Skattemelding og ligning
 • Årsregnskap med noter

Budsjett

Et driftsbudsjett gir deg bedre styring på kostnader, inntekter og pengestrøm i året som kommer. Det å ha en gjennomgang på sine fremtidige kostnader og inntekter kan være veldig nyttig. Man setter opp et budsjett som sier noe om hvor mye man forventer i inntekt, kostnader og resultat. Man kan bruke et budsjett til å se hva en tjener penger på og å se hva som eventuelt kan gjøres bedre. På denne måten kan man øke lønnsomheten i bedriften i tiden som kommer.

Skal man investere, kan et investeringsbudsjett vise hvordan investeringen vil påvirke driften.

Et nøyaktig budsjett er et godt styringsverktøy i den daglige drifta. Et lite enkeltpersonforetak har andre behov for budsjett enn et aksjeselskap med ansatte.

Lønn

 • Lønn og feriepenger
 • Oppfølging sykemelding (inntektsopplysninger mm)
 • A-melding
 • Rapportering arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
 • Fagforening og andre trekk
 • Sammenstillingsoppgaver ved årets slutt

Vi utfører fullstendig lønnskjøring fra A til Å for våre lønnskunder. Vi benytter systemer som er mobilvennlig og mange forenklinger er mulig å ta i bruk, slik som: digital attestasjon av utbetaling lønn, timeregistrering, reiseregninger, utlegg og andre aktuelle tjenester. Dette frigjør tid som du og dine ansatte kan bruke på andre og mer lønnsomme aktiviteter.

System

Regnskapssystem

Regnskapsføring er i kraftig utvikling og stadig flere av de klassiske tjenestene innen regnskap blir automatiserte. Dette åpner for mange muligheter. Blant annet vil automatiserte rutiner rundt regnskapet gi mulighet for nyttige effektiviseringsgevinster som vil komme ditt selskap til gode. Digital attestasjon av betalinger og direkte overføring til regnskap og bank, bidrar til at du får bedre tid til å drive virksomhet og mer fritid.

Vi benytter Duett Økonomi og Visma Business som økonomisystem ved bokføring av våre klienters regnskap. Dette er fleksible systemer som gir gode muligheter for samhandling med våre kunder. Både Duett Økonomi og Visma Business er gode på intelligente løsninger som forenkler hverdagen for våre kunder. Den digitale flyten på fakturaer, betalinger og automatisk bokføring gir våre kunder oppdatert innsikt for å ta de rette beslutningene ut fra tallene sine.

Vi tilbyr også våre tjenester for kunder som har behov eller ønske om å benytte et annet regnskapssystem. Vi har erfaring med bokføring i flere ulike systemer.

Fakturasystem

Vi tilbyr våre regnskapsklienter mulighet til selv å fakturere til sine kunder gjennom direkte brukertilgang i våre økonomisystem. Dette gir mulighet for automatisk oppdatering av salg i regnskap og en ajour oversikt over innbetalinger fra kunder om det er ønskelig.

Sikkerhet

Vi tilbyr tjenester som til enhver tid  er kvalitetsikret og i henhold til gjeldene krav og standarder.

Nyttige lenker

Altinn

Skatteetaten

Brønnøysundregistrene

Lovdata

Nav

Økonomiforbundet

Image with visual parallax effect

Vårt mål er å være  en effektiv støttespiller for våre kunder.