Høy kvalitet

Vi skal sørge for at våre tjenester har høy kvalitet og at de utføres på en kostnadseffektiv måte. Vi er i dag 8 ansatte, herav er 5 autoriserte regnskapsførere. Vår kundemasse er variert.
Les mer om våre tjenester.