Frister

Merverdiavgift

1. termin (jan-feb)         10. april

2. termin (mar-apr)       10. juni

3. termin (mai-jun)        31. august

4. termin (jul-aug)          10. oktober

5. termin (sep-okt)          10. desember

6. termin (nov-des)          10. februar

Årlig mva-melding har leverings- og betalingsfrist 10. mars, og driver du med jordbruk, husdyrhold, hagebruk, gartneri, skogbruk eller fiske er fristen for levering og betaling 10. april

Betaling av forskuddstrekk/ arb. avgift

1. termin (jan-feb)            15. mars

2. termin (mar-apr)         15. mai

3. termin (mai-jun)          15. juli

4. termin (jul-aug)            15. september

5. termin (sep-okt)            15. november

6. termin (nov-des)           15. januar

Frister for innlevering av bilag

Regnskap med 2 måneders mva;

• Senest 15 dager etter terminslutt.

 Regnskap med årstermin for mva og regnskap uten mva;

• Innlevering hver 4. måned: 30.mai, 30.september, 31.januar.

 Små regnskap:  innlevering 31. januar.

 Årsoppgaver leveres fortløpende.

Lønnsbilag leveres tre virkedager før lønningsdag. 

Fakturagrunnlag leveres tre virkedager før utfakturering.